Ordensregler - GF-Enghaven

Gå til indhold

Ordensregler

Organisation
I henhold til foreningens vedtægter er følgende ordensreglement gældende indtil nyt udstedes.

Vi er fælles om at passe på miljøet i Enghaven.
 
Vi bruger helst ikke sprøjtegifte og andet, der kan ødelægge bl.a. det sarte grundvand.
Vi er påpasselige med brug af åben ild/bål og opbevaring af brandbare materialer på grundene i den tørre tid.
Haveaffald køres på genbrugspladsen.
Vi er fælles om at bruge og passe på fællesarealerne, bl.a. strandengen og alléen, og udfører fællesarbejde mindst en gang om året.
Hunde skal altid føres i snor på foreningens veje.
Vi respekterer naboernes dyrehold og afgrøder.
Enhver parcelejer har, af hensyn til omboende, pligt til at holde sin parcel ryddelig. Der må ikke parkeres campingvogne og/eller uindregistrerede motorkøretøjer på grundene. Bestyrelsen kan for kortere perioder meddele en parcelejer dispensation for dette.

Vi passer på hinanden i Enghaven
 
Vi undlader unødvendig kørsel på vores veje – og overholder hastigheden på 20 km. for børnenes, vejenes og støvets skyld.
Vi vedligeholder rabatter ud for vore grunde og holder dem frie for miljøspande og træer og buske beskæres efter kommunens retningslinjer.
Vi undgår unødvendig parkering på vejene.
Vi undgår at genere naboer med unødvendig støj, skærende lys og skæmmende byggerier (støjende maskiner må bruges på hverdage fra 8-20 og søn- og helligdage 8-12).
 
Vi løser opståede uenigheder indbyrdes før bestyrelsen inddrages.

Bestyrelsen
2023
Tilbage til indhold